fbpx
Кожен долар збігся до $50 000 до 31 грудня! Дайте сьогодні.
Наш механізм SpeakUp®
Логотип Nonviolent Peaceforce із блакитною крапкоюПожертвуйте

Заглушити зброю - інтерв'ю з лідерами миру в Сахелі

Дата: 8 листопада 2021

Сахельські лідери миру

 

(англійською нижче)

 

ФРАНÇAIS

Dans le cadre de l'initiative "Faire taire les armes en Afrique d'ici 2020", Nonvilent Peaceforce s'est joint à les Affaires politiques et consolidation de la paix et le Africaine Union pour колишні de jeunes Africaines et des leaders de la paix au Sahel à la protection civil non-armé grâce à un cours en ligne dispensé en français. 

Les deux cours de 2021 se sont déroulés d'avril à juin et de juillet à septembre. Le cours de 2021 a réuni 40 учасників à la première session і 41 учасник à la deuxième session. Учасники Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру мають форму використання ненасильства та дослідження миролюбної ініціативи в громадах.   

Vous trouverez ci-dessous quatre interviews de diplômés du cours qui expliquent comment le cours de huit semaines a changé leur perspective sur la façon de gérer les conflits et de prévenir ou d'atténuer la violence.

Les diplômés du cours ont appris à protéger les civils à l'aide de méthodes non violentes, telles que l'engagement communautaire, la présence et l'accompagnement protecteur, le dialogue à plusieurs voies, la surveillance du cessez-le-feu, et à soutenir les groupes de paix locaux afin de protéger leurs communautés, de prévenir la violence et de progresser vers un avenir plus sûr et plus pacifique pour leurs communautés.

 

АНГЛІЙСЬКА


У складі Змусити замовкнути зброю в Африці до 2020 року, Nonviolent Peaceforce співпрацює з Департамент політичних і миротворчих справ (DPPA) Організації Об'єднаних Націй і Африканський Союз навчити африканську молодь і лідерів миру в Сахелі щодо захисту неозброєних цивільних за допомогою онлайн-курсу, який викладається французькою мовою.

Два курси у 2021 році тривали з квітня по червень і з липня по вересень. Курс 2021 року охопив 40 учасників на першій сесії та 41 учасник на другій сесії. Громадяни Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру, які брали участь, пройшли навчання, як застосовувати ненасильство та працювати над мирним майбутнім у своїх громадах.

Нижче ви знайдете чотири інтерв’ю з випускниками курсів, які розповідають про те, як восьмитижневий курс змінив їхній погляд на те, як впоратися з конфліктами та як запобігти або пом’якшити насильство.

Випускники курсу дізналися, як захищати цивільних осіб за допомогою ненасильницьких методів, таких як глибоке залучення громади, захисна присутність і супровід, багатосторонній діалог, моніторинг припинення вогню, а також як підтримувати місцеві миротворчі групи, щоб захистити свої громади, запобігти насильству та рухатися до більш безпечного, мирного майбутнього для своїх громад.

 

1

Маріам 

«Ce cours m'a permis de démystifier la protection des civils car je croyais qu'elle n'était la prérogative que des acteurs armés. Comprendre que cette protection doit être faite par les civils renforce mon désir d'y contribuer.»

* * *

«Цей курс дозволив мені демістифікувати захист цивільного населення, оскільки я вважав, що це прерогатива лише озброєних учасників. Розуміння того, що цей захист має здійснюватися цивільними особами, посилює моє бажання зробити свій внесок у це».

 

 

4

 
Аскандра

«Pas plus que le mois passé, un voisin du quartier a chassé sa fille de la maison pour avoir passé la nuit dans la ville et a juré de la frapper si elle mettra pied dans sa maison sous peine de la frapper. Je me suis senti interpelé, ayant une relation respectueuse avec le voisin, j'ai cherché la fille et je l'ai accompagnée à la maison, j'ai convaincu le voisin de la laisser, jusqu'à là la fille est dans la maison et le voisin ne l'a pas фраппе. Дж'ai exercé un accompagnement protecteur et je me sentais dans la protection civile même l'accompagnement a une dimension réduite.»

 * * *

«Не минуло й місяця після навчання сусід вигнав доньку за те, що вона ночувала в місті, і поклявся її вдарити, якщо вона ще раз ступить у його будинок. Оскільки у мене добрі стосунки з цим сусідом, я відчув потребу знайти його доньку та супроводжувати її додому та переконав її батька дозволити їй повернутися. Я забезпечував захищений супровід і відчував себе втіленням принципів UCP».

 

2

 

Джамірату

«Le cours m'a vraiment enseigné la culture de la paix. La прем'єра організації a décrit une activité спеціальний, elle consistait à distribuer des bracelets symbolisant la paix à des enfants, afin que ces derniers lorsqu'ils lèveraient le bras pour se bagarrer ou se disputer qu'il se souviennent du message de paix du bracelet. J'ai alors décidé de porter un bracelet en pierre spéciaux, symbolisant pour moi, l'amour et la paix, il est de couleur bleu ciel. Et je me souviens toujours de la paix que je dois transmettre en que «mirobuilder» chaque fois que je considere l'heure.»

* * *

«Ці тренінги дійсно допомогли мені зрозуміти культуру миру. У якийсь момент курсу ми роздали дітям браслети, які символізують мир, щоб нагадати їм про мир, коли вони наступного разу піднімуть руки в бійці. Відтоді я вирішила носити браслет з дорогоцінних каменів кольору неба, які для мене символізують любов і мир. Цей браслет допомагає мені пам’ятати про принципи миру, які я повинен відстоювати як миротворець щоразу, коли перевіряю годинник».

 

3

 

Ібрагім С

«L'analyse du conflit et l'analyse du contexte sont les éléments les plus importantes de la PCP pour mon travail au quotidien. Ces outils me permettent de raffiner et d'approfondir ma lecture des situations conflictuelles.»

 * * *

«Аналіз конфліктів і аналіз контексту є найважливішими елементами UCP для моєї щоденної роботи. Ці інструменти дозволяють мені вдосконалити та поглибити моє розуміння конфліктних ситуацій».

 

 

 

Ви можете захистити цивільних осіб, які живуть або тікають від насильницького конфлікту. Ваш внесок змінить реакцію світу на конфлікт.
стрілка вправо
Українська